ക്രോസ് ഫ്ലോ ബാഷ്പീകരണ കണ്ടൻസർ - SPL-S സീരീസ്

  • ബാഷ്പീകരണ കണ്ടൻസർ - ക്രോസ് ഫ്ലോ

    ബാഷ്പീകരണ കണ്ടൻസർ - ക്രോസ് ഫ്ലോ

    ബാഷ്പീകരണ കണ്ടൻസർ
    നൂതന അമോണിയ റഫ്രിജറേഷൻ കണ്ടൻസേഷൻ ടെക്‌നോളജി ഊർജത്തിന്റെയും ജലത്തിന്റെയും ഉപഭോഗം 30%-ൽ കൂടുതൽ ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.ബാഷ്പീകരണ തണുപ്പിക്കൽ എന്നതിനർത്ഥം കുറഞ്ഞ ഘനീഭവിക്കുന്ന താപനില ലഭിക്കുമെന്നാണ്.റഫ്രിജറന്റിൽ നിന്നുള്ള സെൻസിബിൾ, ലാറ്റന്റ് ഹീറ്റ് സ്പ്രേ വാട്ടറും കോയിലിനു മുകളിലൂടെയുള്ള ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എയറും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു.